ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

Postmenopozal Kadınlarda Histeroskopi Bulguları: Semptomatik Olmak Önemli mi?
Hysteroscopy Findings in Postmenopausal Women: Does Being Symptomatic Matters?
Received Date : 13 Jun 2019
Accepted Date : 05 Nov 2019
Available Online : 08 Jun 2020
Doi: 10.24074/tjrms.2019-70136 - Makale Dili: EN
TJRMS. 2019;3(1):1-5
ÖZET
Asemptomatik postmenopozal kadınlarda insidental olarak saptanan kalın endometriumun yönetimi tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı postmenapozal kanaması veya insidental olarak saptanmış kalın endometriumu olan postmenapozal kadınlarda, histeroskopi ve histopatoloji bulgularını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma bir Üniversite Hastanesinin Jinekoloji Bölümünde, 2012 ve 2018 arasındaki hasta kayıtlarının retrospektif olarak taranmasıyla yapılmıştır. Toplamda tümü histeroskopi ile değerlendirilmiş; postmenapozal kanaması olan (Grup A, n=30) veya insidental olarak saptanan kalın endometriumu olan (Grup B, n=35), 65 postmenopozal hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalar transvajinal ultrason ile değerlendirilmiş ve tüm hastalara sedasyon altında vajinoskopik yaklaşımla diagnostik histeroskopi yapılmıştır. İntraoperatif ve postoperatif bulgular kaydedilmiş ve 2 gruba ait bulgular değerlendirilmiştir. Bulgular: Dahil edilen vakaların ortalama yaşı 57.9±7.91’dir. A grubunda histopatolojik değerlendirme; 28 hastada benign patolojileri gösterirken, 1 hastada atipisiz endometrial hiperplazi (1/30, %3), 1 hastada (1/30, %3) ise endometrioid tipte adenokarsinoma olarak raporlanmıştır. B grubunda histopatolojik değerlendirme; 32 hastada benign patolojileri gösterirken, 1 hastada atipisiz endometrial hiperplazi (1/35, %3), 1 hastada (1/35, %3) atipili endometrial hiperplazi, 1 hastada (1/35, %3) ise endometrioid tipte adenokarsinoma olarak raporlanmıştır. Histeroskopi bulgularının doğruluğu A grubunda %70 (21/30), B grubunda %91 (32/35) olarak saptanmıştır. Sonuç: Çalışma sonuçlarının premalign ve malign lezyonlar anlamında 2 grup arasında benzer olmasından anlaşılacağı üzere postmenopozal kadınlarda insidental olarak saptanan kalın endometrium postmenopozal kanama kadar önemlidir. Risk faktörlerinin yokluğunda dahi insidental olarak saptanan kalın endometriumu olan postmenapozal kadınlarda endometrial örnekleme ve ileri değerlendirme yapılmalıdır.
ABSTRACT
Management of incidentally diagnosed thick endometrium in asymptomatic postmenopausal women is controversial. Current study aims to evaluate the hysteroscopy and histopathological findings in postmenopausal women who have either postmenopausal bleeding or incidentally found thickened endometrium. Material and Methods: The retrospective study was conducted in the Gynecology Department of an University Hospital covering medical records of women between 2012 and 2018. Totally the records of 65 postmenopausal women, all of whom were evaluated with hysteroscopy, either with postmenopausal bleeding (Group A, n=30) or incidentally found thickened endometrium (Group B, n=35) were included. All patients were evaluated with transvaginal ultrasound and hysteroscopy. Intraoperative and postoperative findings were recorded and evaluated for two groups. Results: In Group A, histopathological evaluation revealed endometrial hyperplasia without atypia in one patient (1/30, 3%) and endometrioid adenocarcinoma in one patient (1/30, 3%). In Group B, one case (1/35, 3%) was reported to have endometrial hyperplasia without atypia, one case had endometrial hyperplasia with atypia (1/35, 3%) and one woman endometrioid adenocarcinoma (1/35, 3%). Accuracy of hysteroscopic findings were 70% (21/30) in Group A and 91% (32/35) in Group B. Conclusion: As an incidental finding, thick endometrium seems to be as important as postmenopausal bleeding, as the results of this study shows similar outcomes in terms of premalignant lesions and endometrial cancer in both groups. Even in the absence of risk factors further evaluation and endometrial sampling should be considered for postmenopausal women with incidentally diagnosed thick endometrium.
SITE.TEXT.RESOURCES
 1. Breijer MC, Timmermans A, van Doorn HC, Mol BWJ, Opmeer BC. Diagnostic strategies for postmenopausal bleeding. Obstet Gynecol Int. 2010;2010:850812. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Estimating the world cancer burden: Globocan 2000. Int J Cancer J Int Cancer. 2001;94(Oct (2)):153-6. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Rose PG. Endometrial carcinoma. N Engl J Med. 1996;335(9):640-9. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Malkasian Jr GD, Annegers JF, Fountain KS. Carcinoma of the endometrium: stage I. Am J Obstet Gynecol. 1980;136(7):872-88. [Crossref] 
 5. Dijkhuizen FP, Brolmann HA, Potters AE, Bongers MY, Heinz AP. The accuracy of transvaginal ultrasonography in the diagnosis of endometrial abnormalities. Obstet Gynecol. 1996;87:345-9. [Crossref] 
 6. Emanuel M, Verdel M, Wamsteker K, Lammes F. An audit of true prevalence of intrauterine pathology: the hysteroscopic findings, controled for patient selection in 1202 patients with abnormal uterine bleeding. Gynecol Endosc. 1995;4:237-41.
 7. Breijer MC, Timmermans A, van Doorn HC, Mol BWJ, Opmeer BC. Diagnostic strategies for postmenopausal bleeding. Obstet Gynecol Int. 2010;2010:850812. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. ACOG Committee Opinion No. 734: The Role of Transvaginal Ultrasonography in Evaluating the Endometrium of Women With Postmenopausal Bleeding. Obstet Gynecol. 2018;131(5):e124-e129. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Dreisler E, Poulsen Gronlund L, Antonsen Leisby S, Ceausu I, Depypere H et al. EMAS clinical guideline: Assessment of the endometrium in peri and postmenopausal women. Maturitas. 2013; 75: 181-90. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Salazar CA, Isaacson KB. Office Operative Hysteroscopy: An Update. J Minim Invasive Gynecol. 2018 ;25(2):199-208 11) [Crossref]  [PubMed] 
 11. Timmermans A, Opmeer BC, Khan KS, et al. Endometrial thickness measurement for detecting endometrial cancer in women with postmenopausal bleeding: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol. 2010;116:160-7. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Giannella L, Mfuta K, Setti T, Boselli F, Bergamini E, Cerami LB. Diagnostic accuracy of endometrial thickness for the detection of intra-uterine pathologies and appropriateness of performed hysteroscopies among asymptomatic postmenopausal women. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014; 177: 29-33. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Litta P, Merlin F, Saccardi C, Pozzan C, Sacco G, Fracas M, Capobianco G, Dessole S. Role of hysteroscopy with endometrial biopsy to rule out endometrial cancer in postmenopausal women with abnormal uterine bleeding. Maturitas. 2005; 50: 117-123. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Bar-On S, Ben-David A, Rattan G, Grisaru D. Is outpatient hysteroscopy accurate fort he diagnosis of endometrial pathologu among perimenopausal and postmenopausal women? Menopause. 2018; 25 (2). [Crossref]  [PubMed]