ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı Tespit Edilen Hastalardan Elde Edilen Embriyolara Uygulanan Preimplantasyon Genetik Tanımlama (PGT) İşleminin Önceki Deneme Sayısı Hasta Yaşı Sperm Parametrelerine Göre Sınıflandırılarak Aneuploidy Oranlarının Katego
Categorization of the Aneuploidy Rates According to the Patient’s Age and Sperm Parameters in Patients with Repeated Implantation Failure Who Underwent Prenatal Genetic Diagnosis (PGD)
Received Date : 15 Dec 2020
Accepted Date : 13 Jan 2021
Available Online : 03 Feb 2021
Doi: 10.24074/tjrms.2020-80615 - Makale Dili: TR
TJRMS. 2020;4(3):84-9
ÖZET
Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı tespit edilen hastalardan elde edilen embriyolara uygulanan preimplantasyon genetik tanımlama (PGT) işleminin,önceki deneme sayısı,hasta yaşı,sperm parametrelerine göre sınıflandırılarak,anöploid oranlarının kategorize edilip bu endikasyonda hedef hasta kitlesinin belirlenmesi (yüksek lisans tezi). Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan vaka grubunda yapılan ngs değerlendirmesi sonuçlarının, hastaların önceki deneme sayıları,kadın yaşları,elde edilen matür oosit sayısı ve sperm parametrelerine göre kategorize edilip incelenmesi üzerine hastalardaki tedavi sonuçlarını retrospektif olarak karşılaştırmayı amaçladık. Yaptığımız bu çalışma ve analizler sonuç olarak bize tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olgularının tedavi sürecinde tek sorunun kromozomal anöploidy olmadığını bununla birlikte düşük sperm parametreleri ,over rezervi,kadın yaşının >40 olduğu grupta implantasyonu bulunan öploidy embriyo transferi ile artış gösterebildiğini ortaya koymuştur. Yaptığımız bu çalışma diğer yapılan çalışmalarla paralel olarak göstermiştir ki;takrarlayan implantasyon olan grupta, artan deneme sayısı ve kadın yaşı ile birlikte düşükover rezervi ve sperm parametreleri anöploid oranını daha dikkat çekici şekilde arttırırken , bu grup hastalara PGD işlemi,diğer gruplardan daha fazla fayda sağlamaktadır. Daha doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek amacıyla,aynı gruplarda büyük ölçekli bir popülasyonda değerlendirme yapılabilir.
ABSTRACT
We aimed to retrospectively compare the treatment results for the patients regarding the categorization and analysis of the evaluation of ngs performed in the in the case group with recurrent implantation failure in terms of previous trial numbers,female ages,mature oocyte count and sperm parameters. This study and analyzes revealed that chromosomal aneuploidy is not the onlyproblem in the treatment process of recurrent implantation failure cases,however ,in the group with low sperm parameters,low ovarian reserve and female age >40 , it was found that cases of implantation failure could be increased with implanted euploidy embryo transfer. In parallel with other studies.this study showed that in the group with repetitive implantation,increased number of trials, as well as low ovarian reserve and sperm parameters together with the aging of the female, increased the aneuploid ratio more remarkably. In addition,the PGD procedure provides more benefit to this group of patients than other groups. In order to more obtain more accurate and reliable results, an evaluation can be performed on the same groups,however,with a larger scale of population.
SITE.TEXT.RESOURCES
 1. Arıncı, K., Elhan A., Anatomi, Cilt: 1-2, Ankara.Güneş Kitabevi, 1999.
 2. Burukoğlu, D." Kadmiyumun sıçan testinde oluşturduğu toksisitede çinkonun koruyucu etkilerinin ışık ve elektron mikroskop ile incelenmesi" Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, yayınlanmamış doktora tezi,2007.
 3. Limandal Ç. " Siklofosfamid kaynaklı sıçan gonadotoksisitesinde E vitamininin olası rolünnün immunohistokimyasal yöntemlerle araştırılması " Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ,sağlık bilimleri enstitüsü,yayımlanmamış yüksek lisans tezi 2013.
 4. Gültekin B. "Sisplatin toksisitesinin sıçan testinde yarattığı histolojik değişimlere çinkonun etkisinin araştırılması (deneysel çalışma)" , Konya Selçuk Üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü, yayımlanmamış doktora lisans tezi,2013.
 5. Snell, R.S klinik anatomi,Ankara. Nobel tıp kitabevi,2004.
 6. Yıldırım, M. İnsan anatomisi,,i sistematik temel bilgiler ,klinik özellikler, TUS çalışma soruları ve yanıtları,Ankara . Nobel tıp kitabevi,1999.
 7. Sadler, T.W. Langman's medikal embriyoloji.Başaklar A.C(çev.) Ankara , Palme yayıncılık,2005.
 8. Moore K.L., Persaud T.V.N klinik yönleriyle insan embriyolojisi. Dalçık,H.ve Yıldırım M.(çev.). İstanbul,Nobel tıp kitapevleri.2009.
 9. Ünlükal,N. "Profoneos ve MCPA'nın testise etkilerinin ultrastrüktürel düzeyde incelenmesi" Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,uzmanlık tezi,2011.
 10. Kalaycı, Ş. Histoloji, Bursa. Uludağ Üniversitesi Basımevi,1986.
 11. Seçkin, İ., Ertürkoğlu, A.Ş., Taşyürekli,M., Arda,O., Alkan, F., Oktar,H. Özel histoloji ders kitabı, İstanbul. İstanbul üniversitesi yayınevi,2008.
 12. Karaöz , E. Özel histoloji, Isparta, SDÜ Basımevi ,2002.
 13. Kierszenbaum , A.L. Histoloji ve hücra biyolojisi: Patolojiye giriş., Demir, R. (çev.) Ankara. Palme Yayıncılık, 2006.
 14. Ovalle W.K. Nahirney, P.C. Netter's temel histoloji . Müftüoğlu, S. Kaymaz, F. Atilla P. (çev.). Ankara. Güneş Kitabevi, 2009.
 15. Cumbul A. "Deneysel vazektominin farklı süreler sonrasında erişkin sıçan testinde oluşturduğu morfolojik değişikliklerin stereolojik yöntemlerle incelenmesi" Eskişehir. Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, yayımlanmamış doktora tezi, 2008.