ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler

Ektopik Gebelik Tedavisinde Yeni Bir Alternatif Olarak Letrozol
Letrozole as an Alternative Treatment for Ectopic Pregnancy
Received Date : 10 Dec 2020
Accepted Date : 18 Feb 2021
Available Online : 23 Feb 2021
aAcıbadem Kozyatağı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği , İstanbul, TÜRKİYE bAcıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, TÜRKİYE
Doi: 10.24074/tjrms.2020-80519 - Makale Dili: TR
TJRMS.
ÖZET
Uterin kavite dışında gelişen tüm gebeliklere ektopik gebelik denir ve en çok fallop tüplerinde izlenir. Ektopik gebelik ilk trimester maternal mortalite nedenleri arasında ilk sıradadır. Ektopik gebelik yönetimi takip, medikal tedavi veya cerrahidir. Medikal tedavi olarak günümüzde kullanılan metotreksatın yüksek yan etki profili nedeni ile araştırmacılar alternatif tedavi yöntemleri arayışına girmişlerdir. Bu amaçla ektopik gebelik tedavisinde bir aromataz inhibitörü olan letrozolün etkinliği konusu ele alınmıştır.
ABSTRACT
All pregnancies that occur outside the uterine cavity are called ectopic pregnancies which mostly observed in the fallopian tubes. Ectopic pregnancy is the leading cause of maternal mortality in the first trimester. It can be managed expectantly, medically or surgically. Due to the high side effect profile of methotrexate - which is used today for the medical treatment of ectopic pregnancy - researchers have sought alternative treatment methods. For this purpose, present data about the use of an aromatase inhibitor, letrozole, in the treatment of ectopic pregnancy was reviewed.