ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler

Sahibi: Üreme Tıbbı Cerrahi Eğitim Araştırma ve Uygulama Vakfı adına

Prof.Dr.Recai Pabuçcu, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Türkiye
 

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi (Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery-TJRMS); İngilizce veya Türkçe dilinde, yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayınlanan erişimi açık olan bir dergidir.

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi; infertilite, endokrinoloji, endoskopi ve reproduktif tıp alanında orijinal makaleleleri, derlemeleri, videolu makaleleri, vaka sunumlarını ve editöre mektup yazılarını yayınlar.

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi hakemli bir dergidir. Üreme Tıbbı Cerrahi Eğitim Araştırma ve Uygulama Vakfının yayın organıdır.

ISSN:2148-8274

E-ISSN:2587-0084