ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler

Prof. Dr. Bülent Gülekli
(Başkan)

Prof Dr. Timur Gürgan
(2. Başkan)

Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu
(Genel Sekreter)

Prof. Dr. Cavidan Gülerman
(Sayman)

Prof. Dr. Bülent Baysal

Prof. Dr. Turan Çetin

Prof. Dr. Hüseyin Görkemli

Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Prof. Dr. Murat Sönmezer

Prof. Dr. Yılmaz Şahin

Prof. Dr. Erol Tavmergen