ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler

Mikrobiota ve İnfertilite
Microbiota and Infertility
Received Date : 07 Dec 2020
Accepted Date : 06 Jan 2021
Available Online : 03 Feb 2021
aEge Üniversitesi Rektörlüğü Aile Planlaması ve İnfertilite Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir, TÜRKİYE bEge Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, İzmir, TÜRKİYE
Doi: 10.24074/tjrms.2020-80464 - Makale Dili: TR
Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery
ÖZET
Bakterilerin moleküler tekniklerle tespiti, daha önce steril olduğu düşünülen doku ve organlarda düşük biyokütleye sahip mikrobiyomların incelenmesini sağlamıştır. Kadın üreme sistemi mikrobiyotası fertiliteyi etkileyebilir ve yardımcı üreme teknolojilerinin başarısında anahtar rol oynayabilir. Biz de bu derlememizde üreme sistemi mikrobiyomu için güncel literatürü ve infertil hastalarda üreme sonuçlarını iyileştirmenin önemini gözden geçirdik.
ABSTRACT
Detection of bacteria with molecular techniques has enabled the study of low biomass microbiomes in tissues and organs previously considered sterile. Female reproductive microbiota can affect fertility, and it may play a key role in the success of assisted reproductive technologies, such as embryo implantation and pregnancy care. Here we review the current literature about the reproductive system microbiome in inferile females and the importance of the healty microbiome for improving reproductive outcomes in infertile patients.