ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler

Üreme Sağlığı ve D Vitamini
Reproductive Health and Vitamin D
Received Date : 23 Dec 2020
Accepted Date : 30 Mar 2021
Available Online : 02 Apr 2021
aAnkara Şehir Hastanesi-Bilkent Kadın Hastalıkları ve Kliniği ABD, Ankara, TÜRKİYE
Doi: 10.24074/tjrms.2020-80791 - Makale Dili: TR
TJRMS.
ÖZET
D vitamini, kalsiyum ve fosfor homeostazını sürdürme ve kemik mineralizasyonunu destekleme işlevi ile iyi bilinmektedir. Vücuttaki çoğu doku ve hücrenin bir D vitamini reseptörüne sahip olduğu ve birçoğunun da 25 hidroksivitamin D’yi dolaşımdaki aktif formu olan 1,25-dihidroksivitamin D'ye dönüştüren 1 alfa hidroksilaz enzimine sahip olduğunun keşfi, bu vitaminin işlevi hakkında yeni bilgiler sağladı. Vitamin D reseptörü ve 1α-hidroksilaz, over, uterus, plasenta, testis ve hipofiz gibi üreme dokularında da eksprese edildiğinden, D vitamini ve üreme sağlığı sonuçları arasında bağlantı bulunmaktadır. D vitamininin PCOS ve endometriozisin metabolik ve hormonal parametreleri üzerinde yararlı etkileri olabileceğine ve IVF sonuçlarıyla ilişkili göründüğüne dair son yıllarda yapılmış pek çok çalışma bulunmaktadır. Erkeklerde D vitamini, semen kalitesi ve androjen durumu ile pozitif olarak ilişkilidir. D vitamini etkisini gösteren pek çok in vitro çalışmalar ve hayvan deneyleri mevcut olmasına rağmen üreme sağlığında D vitaminin klinik etkisini gösterebilecek optimal düzeyi tanımlanmamıştır. Bu derlemede üreme sağlığı açısından D vitaminin rolünü tartışmayı amaçladık.
ABSTRACT
Vitamin D has been well known for its function in maintaining calcium and phosphorus homeostasis and promoting bone mineralization. The discovery that most tissues and cells in the body have a vitamin D receptor, and many have 1 α- hydroxylase enzyme that converts 25 hydroxyvitamin D to its active circulating form 1,25-dihydroxyvitamin D, has provided new new insights into the function of this vitamin. Since the vitamin D receptor and 1α-hydroxylase are also expressed in reproductive tissues such as ovary, uterus, placenta, testis and pituitary, there is a relationship between vitamin D and reproductive health outcomes. There are many studies conducted in recent years showing that vitamin D may have beneficial effects on the metabolic and hormonal parameters of PCOS and endometriosis and appears to be associated with IVF results. In men, vitamin D is positively associated with semen quality and androgen status. Although there are many in vitro studies and animal studies showing the effect of vitamin D, the optimal level that can define the clinical effect of vitamin D on reproductive health has not been defined.In this review, we aimed to discuss the role of vitamin D in reproductive health.