ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
OLGU SUNUMLARI

Gebelikte Tuboovaryan Apse
Tuboovarian Abscess Accompanying Pregnancy
Received Date : 22 Dec 2018
Accepted Date : 26 Dec 2018
Doi: 10.24074/tjrms.2018-64381 - Makale Dili: EN
TJRMS 2018;2(3):124-6
ÖZET
Gebelikte tuboovaryan apse (TOA) oldukça nadir görülen ve çoğu vakada yardımcı üreme tedavileri sürecinde yapılan oosit toplanması sonrasında gelişen bir patolojidir. Literatürde az sayıda vakaya ait veri mevcuttur ve bu tür vakaların yönetimine dair bir fikir birliği bulunmamaktadır. Tedavide, drenaj gibi konservatif yaklaşımlar ya da cerrahi girişim tercih edilebilir. Burada, gebelikte TOA tanısı alan bir hastanın konservatif yaklaşımla yönetiminden bahsedilecektir.
ABSTRACT
Tuboovarian abscess (TOA) in pregnancy is a quite rare situation, preceded by oocyte retrievel during assited reproductive treatment (ART) in most of the cases. There is not a concensus in the literature about the management and only few cases have been reported. Conservative management like drainage or surgical intervention are alternative strategies for the treatment. Herein we reported a pregnant case with TOA managed by a conservative approach.