ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

Kliniğimizde Yapılan Laparoskopik ve Laparotomik Myomektomilerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Laparoscopic and Laparotomic Myomectomies in Our Clinic
Received Date : 09 Dec 2020
Accepted Date : 26 Jan 2021
Available Online : 03 Feb 2021
Doi: 10.24074/tjrms.2020-80467 - Makale Dili: TR
TJRMS. 2020;4(1):24-8
ÖZET
Amaç: Çalışmamızın amacı kliniğimizde laparoskopik ve laparotomik yöntemle myomektomi yaptığımız toplam 102 hastanın sonuçlarını retrospektif olarak literatür eşliğinde incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Koşuyolu Medipol Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde Ocak 2013-Ocak 2019 tarihleri arasında laparoskopik myomektomi yapılan 56 hasta ve laparotomik myomektomi yapılan 46 hasta ameliyat endikasyonları, komplikasyonlar, preoperatif ve postoperatif hemoglobin değerleri, transfüzyon ihtiyacı, ameliyat süresi ve hastanede kalış süresi açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Laparoskopik ve laparotomik myomektomi yapılan hastaların yaş ortalaması sırasıyla 36.85 ± 6.39 ve 38.91 ± 5.29 idi (p: 0.08). Operasyon süresi sırasıyla 108.68 ± 42.67 ve 84.4 ± 26.6 dakikaydı (p:0.003). Hastanede yatış süresi laparoskopik myomektomi grubunda anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). Preoperatif hemoglobin değerleri gruplar arası benzer iken, postoperatif hemoglobin değerleri laparoskopik ve laparotomik myomektomi yapılan hastalarda sırasıyla 10.5 ± 1.51 ve 9.7 ±1.14 olduğu gözlendi (p: 0.03). Trasfüzyon ihtiyacı gruplar arası benzerdi (p: 0.28). Sonuç: Laparoskopik miyomektomi birçok açıdan laparotomik miyomektomiye tercih edilebilecek bir yöntemdir. Daha erken taburcu olma ve rutin hayatına erken dönme gibi üstünlükleri vardır. Laparoskopi cerrahi ekipman çeşitlerinin artması, animasyon, kadavra ve video eğitim imkanlarının yaygınlaşması sayesinde gün geçtikçe artan sıklıkla yapılacak cerrahilerdendir. Pratik uygulamaların sıklaşması ve yetkin bireylerden kurulu cerrahi ekiplerin elinde, şimdilik handikap gibi görülen uzun ameliyat sürelerinin de kısalacağını düşünmekteyiz.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to evaluate the results of laparoscopic and abdominal myomectomy procedures with respect to preoperative and postoperative hemoglobin/hematocrite values, operation time, size of leimyomas, transfusion need, hospital stay time and complications. Material and Methods: In this study, we retrospectively evaluated 102 cases who were performed myomectomy operation at Obstetrics and Gynecology Clinic of Istanbul Koşuyolu Medipol Hospital between 2013-2019. All cases were divided into two groups with respect to the surgical procedure performed. 46 patients were in the abdominal myomectomy group, 55 patients were in the laparoscopic myomectomy group and the both groups were compared. Results: There is no significant difference in age, postoperative need for transfusion between the groups. The mean number of parity was higher in the laparoscopic myomectomy group. In abdominal myomectomy group, number of cases, in which myoma was greater than 5cm in diameter, were almost equal to laparoscopic myomectomy group, however mean size of leimyomas of laparotomies 83mm was greater than the mean size of leimyomas of laparoscopies 61mm. The duration of hospital stay was longer (p <0.05), and operation time was shorter ( p:0,003) and while postoperative hemoglobin levels were lower in laparotomic myomectomy group when compared with laparoscopic myomectomy group (p:0.03). Conclusion: The laparoscopy was more advantageous than abdominal surgery with hospital stay time, postoperative hemoglobin levels.
SITE.TEXT.RESOURCES
 1. Buttram VC Jr, Reiter RC. Uterine leiomyomata: etiology, symptomatology, and management. Fertil Steril 1981;36:433.[Crossref] 
 2. Baird DD, Dunson DB, Hill MC, et al. High cumulative incidence of uterine leiomyoma in black and white women: ultrasound evidence. Am J Obstet Gynecol 2003;188:100.[Crossref] [PubMed] 
 3. Radmila S, Ljiljana M, Antonio M, Andrea T. Int J Fertil Steril. 2016; 9(4): 424-435. Epidemiology of Uterine Myomas: A Review.
 4. Medikare V, Kandukuri LR, Ananthapur V, Nallari P. The genetic bases of uterin fibroids; A review. J Reprod İnfertil.2011;12(3):181-191
 5. Elizabeth A Stewart. Overview of treatment of uterine leiomyomas (fibroids) 2019.[Link] 
 6. Merrill RM , Layman AB, Oderda G, Asche C. Ann Epidemiol. Risk estimates of hysterectomy and selected conditions commonly treated with hysterectomy. 2008;18(3):253-60.[Crossref] [PubMed] 
 7. Bonney. The technique and results of myomectomy. Lancet 1931;220:171‐7.[Crossref] 
 8. Semm K. New methods of pelviscopy (gynecologic laparoscopy) for myomectomy, ovariectomy, tubectomy and adenectomy. Endoscopy. 1979;11(2):85-93.[Crossref] [PubMed] 
 9. Jin C, Hu Y, Chen XC, et al. Laparoscopic versus open myomectomy, a meta-analysis of randomized controlled trials. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009;145(1):14-21.[Crossref] [PubMed] 
 10. Dubuisson JB, Fauconnier A, Babaki‐Fard K, Chapron C. Laparoscopic myomectomy: a current view. Human Reproduction Update 2000;6(6):588‐94.[Crossref] [PubMed] 
 11. Frishman GN, Jurema MW. Myomas and myomectomy. Journal of Minimally Invasive Gynecology 2005;12(5):443‐56.[Crossref] [PubMed] 
 12. Alberto Mattei, Riccardo Cioni, Gianni Bargelli, Gianfranco Scarselli. Techniques of laparoscopic myomectomy. Reproductive BioMedicine Online. 2011;23:34-39.[Crossref] [PubMed] 
 13. Colle'ge National des Gyne'cologues-Obste' triciens Franc¸ais. Update of myoma management: guidelines for clinical practice - text of the guidelines. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2011;40(8):953-61.
 14. Lefebvre G, Vilos G, Allaire C, et al. Clinical Practice Gynaecology Committee, Society for Obstetricians and Gynaecologists of Canada. The management of uterine leiomyomas. J Obstet Gynaecol Can 2003;25(5):396-418.[Crossref] 
 15. Sinha R, Hegde A, Warty N, Patil N. Laparoscopic excision of very large myomas. J Am Assoc Gynecol Laparosc. 2003;10(4):461-8.[Crossref] 
 16. Sinha R, Hegde A, Mahajan C, Dubey N, Sundaram M. Laparoscopic myomectomy: do size, number, and location of the myomas form limiting factors for laparoscopic myomectomy? J Minim Invasive Gynecol. 2008 May-Jun;15(3):292-300.[Crossref] [PubMed] 
 17. Ovalı S, Zorlu GC. Laparoscopic Myomectomy of A Giant Myoma Dev Myomun Laparoskopik Myomektomi İle Çıkartılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2014;45:175-77.[Crossref] 
 18. Cicinelli E, Tinelli R, Colafiglio G, Saliani N. Laparoscopy vs minilaparotomy in women with symptomatic uterine myomas: a prospective randomized study. J Minim Invasive Gynecol. 2009;16(4):422-6.[Crossref] [PubMed] 
 19. Bhave Chittawar P, Franik S, Pouwer AW, Farquhar C. Minimally invasive surgical techniques versus open myomectomy for uterine fibroids. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2014;10:CD004638.[Crossref] [PubMed] 
 20. Rossetti A, Sizzi O, Soranna L, Cucinelli F, Mancuso S, Lanzone A. Long-term results of laparoscopic myomectomy: recurrent rate in comparison with abdominal myomectomy. Hum. Reprod. 2001;16:770-774.[Crossref] [PubMed] 
 21. Parker WH, Rodi IA. Patient selection for laparoscopic myomectomy. J Am Assoc Gynecol Laparosc. 1994; 2:23.[Crossref]