ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

Laparoskopik Histerektomiye Karşı Total Abdominal Histerektomi
Laparoscopic Hysterectomy Versus Conventional Total Abdominal Hysterectomy
Received Date : 27 Mar 2018
Accepted Date : 12 Sep 2018
Doi: 10.24074/tjrms.2017-59295 - Makale Dili: EN
TJRMS 2018;2(1):14-8
ÖZET
Giriş: Histerektomi vajinal, abdominal ve laparoskopik yöntemlerle yapılabilir. Laparoskopik histerektomi (LH), daha erken iyileşme, kısa hastanede kalış süresi ve daha az operatif komplikasyonlar açısından geleneksel total abdominal histerektomiye (TAH) alternatif bir yöntemdir. Bu çalışmada, LH ile TAH'nin ameliyat süreleri, ameliyat sırasındaki komplikasyonlar, hastanede yatış süreleri ve çıkarılan spesmen ortalama ağırlıkları açısından karşılaştırılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma Ocak 2008-Aralık 2017 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda çeşitli endikasyonlar ile LH ve TAH uygulanmış 139 hastanın değerlendirildiği retrospektif bir çalışmadır. Hastaların verileri hastane kayıtlarından ve hastane tabanlı bilgisayarlı kodlama sisteminden elde edilen kriterler ile toplanmıştır. Çalışma iki hasta grubunu içermektedir: LH yapılan 74 hasta ve TAH yapılan 65 hasta. Bulgular: LH, TAH'dan daha uzun sürdü (115,9±8,6 dk, 76,6±13,0 dak.) (p<0,001). LH grubunda postoperatif birinci günde ortalama hemoglobin düşüşü 1,5±0,5 g/dl iken, TAH grubunda 2,4±0,4 g/dl idi (p=0,001). Ortalama hastanede yatış süresi LH grubunda 1,6±0,4 gün iken, TAH grubunda 2,2±0,6 gün olarak anlamlı şekilde daha kısaydı (p<0,001). Sonuç: LH postoperatif daha yüksek hemoglobin seviyeleri ve daha kısa hastanede kalış süresi ile TAH'ye etkili bir alternatiftir.
ABSTRACT
Objective: Hysterectomy can be performed by vaginal, abdominal, and laparoscopic routes. Laparoscopic hysterectomy (LH) has been reported as an alternative to traditional total abdominal hysterectomy (TAH) with benefit of early recovery, shorter hospital stay and less operative complications. This study compared LH versus TAH in terms of duration of surgery, intraoperative complication, mean specimen weight, and duration of hospital stay. Material and Methods: This is a retrospective comparative study among one hundred thirty-nine patients who underwent LH or TAH for various indications in the Department of Obstetrics and Gynaecology of the Meram Medicine School of Necmettin Erbakan University from January 2008 to December 2017. The data of the patients meeting the set criteria were obtained from the hospital records and hospital based computerized coding system. Study groups have included two groups of patients: 74 patients treated by LH, 65 patients treated by classic TAH. Results: The LH took longer time (115.9±8.6 min. versus 76.6±13.0 min.) than the TAH (p<0.001). Hemoglobin decline in the first postoperative day was 1.5±0.5 g / dL in the LH group and 2.4 ± 0.4 g / dL in the TH group (p=0.001). Mean duration of hospital stay was significantly shorter in LH group 1.6±0.4 days versus 2.2±0.6 days in TAH group (p<0.001). Conclusion: LH is an effective alternative to TAH with the advantage of less first postoperative day hemoglobin drop, and short hospital stay.