ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler

Aynı Hastada Yedi Kez Tekrar Eden Rekürrent Molar Gebelik : Olgu Sunumu
Recurrent Molar Pregnancy Repeated Seven Times in the Same Patient
Received Date : 29 Jan 2023
Accepted Date : 22 May 2023
Available Online : 30 May 2023
aDepartment of Gynecology and Obstetrics, Private Koru Ankara Hospital, Ankara, Türkiye bClinic of Perinatology, Private Koru Ankara Hospital, Ankara, Türkiye
Doi: 10.24074/tjrms.2023-95782 - Makale Dili: EN
TJRMS. 2023;7(3):107-9
ÖZET
Molar gebelik malign transformasyon riski bulunan bening trofoblastik hastalıktır. İki veya daha fazla tekrarlanırsa, tekrarlayan molar gebelik olarak tanımlanır ve genetik mutasyon oranı yüksek oranda görülmektedir. Tekrarlayan molar gebelik her zaman kemoterapi ihiyacı doğurmaz. Sunduğumuz olguda hastanın histo-patolojik rapor edilen toplam yedi molar gebelik öyküsü olsa da, aile öyküsü yoktu. Tekrarlayan molar gebeliklerden NLRP7 ve KHDC3L genleri sorunlu olduğu bilinmektedir. Genetik analiz sonuçlarına göre tekrarlayan molar gebelik teşhisi konan hastalarda tüp bebek veya oosit donasyonu önerilir. Ayrıca evli çifte çocuk edinmeleri için danışmanlık da verildi.
ABSTRACT
Molar pregnancies are benign trophoblastic diseases associated with a risk of malignant transformation. Two or more molar pregnancies are defined as recurrent molar pregnancies (RMP). The genetic mutation rate is very high in these patients. RMP does not always require chemotherapy. In the case presented, the woman had seven molar pregnancies and had no family history. It describes two maternal effect genes, NLRP7 and KHDC3L, responsible from familial cases of recurrent HMs (RHMs). Patient request and according to the results of genetic analysis in patients diagnosed with recurrent moles, IVF or oocyte donation is recommended. However, the couple was counseled for their adoption.