ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler

Prof. Dr. Recai Pabuçcu
(Başkan)

Prof. Dr. Murat Sönmezer
(2. Başkan)

Prof. Dr. Hüseyin Görkemli
(Genel Sekreter)

Prof. Dr. Yılmaz Şahin
(Sayman)