ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler

ICSI Sonrası Dondurulmuş Çözdürülmüş Embriyo Transferi Sonrası Gerçekleşmiş Tetraploid Gebelik
Tetraploid Pregnancy Following a Frozen Thawed Embryo Transfer in an Intracytoplasmic Sperm Injection Cycle
Received Date : 30 Mar 2023
Accepted Date : 01 Jun 2023
Available Online : 12 Jun 2023
aDepartment of Obstetrics and Gynecology, Haliç University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye bİstanbul Florence Nightingale Hospital, İstanbul, Türkiye
Doi: 10.24074/tjrms.2023-97029 - Makale Dili: EN
TJRMS. 2023;7(3):114-8
ÖZET
Burada erkek faktörüne bağlı primer infertiliteye sahip bir çift olgusunu sunuyoruz. Eşin jinekolojik muayenesi, bazal hormon düzeyleri ve histerosalpingografisi normal sınırlardaydı. Sperm analizleri ciddi oligoasthenoteratatospermi olarak rapor edildi. Çiftin periferik kan karyotip analizleri normaldi. Gonadotropinler ve ICSI ile kontrollü over hiperstimülasyonu (COH) uygulandı. 4AB kalite embriyo olarak tek donmuş çözülmüş blastosist aşaması transfer edildi. Transfer sonrası 12. gün bhCG değeri 444 mIU/L idi. Embriyo transferi sonrası 22. günde yapılan transvajinal ultrasonda gebelik kesesi görüldü. Sonraki tetkiklerde embriyo kalp atışı saptanmadı ve miss abortus teşhisi konuldu. Gebeliğin 9. haftasında gebelik tahliyesi yapıldı ve karyotipleme için materyaller ayrıldı. Konseptusun sitogenetik değerlendirmesi tetraploidi (92,XXYY) olarak rapor edildi. Zigot aşamasını takiben mitotik başarısızlık gibi kromozomal ayrışma anomalileri, ICSI döngüsü arasında multiploid embriyoların gelişimi için düşünülebilir.
ABSTRACT
Here we report a case of a couple with primary infertility due to male factor. Gynecologic examination, basal hormone levels, and hysterosalpingography of the spouse were within normal limits. Sperm analyses were reported as severe oligoasthenoteratospermia. Peripheral blood karyotype analyses of the couple were normal. Controlled ovarian hyperstimulation (COH) with gonadotropins and ICSI were performed. A single frozen thawed blastocyst stage as 4AB quality embryo was transferred. The bhCG value on the 12th day after the transfer was 444 mIU/L. Gestational sac were observed on transvaginal ultrasound on the 22nd day following embryo transfer. At the following exams, embryo heartbeat was not detected and missed abortus was diagnosed. Pregnancy evacuation was performed during the 9th week of the pregnancy, and materials were separated for karyotyping. Cytogenetic evaluation of the conceptus was reported as tetraploidy (92,XXYY). Chromosomal segregation anomalies as mitotic failure following zygote stage can be considered for the development of multiploid embryos among ICSI cycle.