ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler

vNOTES Cerrahisi Sonrası Vajinal Doğum
Vagynal Delivery After vNOTES Surgery: Our Experience
Received Date : 10 Jan 2023
Accepted Date : 25 Jan 2023
Available Online : 06 Feb 2023
aPrivate Koru Ankara Hospital Gynecology and Obstetrics Clinic, Ankara, Türkiye
Doi: 10.24074/tjrms.2023-95382 - Makale Dili: EN
TJRMS. 2023;7(2):68-70
ÖZET
Daha iyi kozmetik sonuçlar, periton boşluğuna doğal orifisten kolay ulaşım ve postoperatif daha az ağrı olması vNOTES cerrahisini son dönemde popular yapmıştır. vNOTES cerrahisi hem selim hem de habis jinekolojik hastalıklarda tercih edilmektedir. Ancak anterior ve/veya posterior kolpotomi sonrası gelişen skar dokusunun vajinal doğum sırasında nasıl tepki vereceği konusunda literatürde yeterli veri bulunmamaktadır. Bu olgu sunumunda vNOTES sonrası normal vajinal doğum deneyimimizi paylaşmayı amaçladık. Bu olgudan elde ettiğimiz tecrübemize dayanarak vNOTES ameliyatı geçirmiş hastalarda normal vajinal doğum yapılabileceğini düşünüyoruz.
ABSTRACT
Better cosmetic results, easy access to the peritoneal cavity from the natural orifice, and less postoperative pain have made vNOTES surgery popular recently. vNOTES surgery is preferred in both benign and malignant gynecological diseases. However, there is not enough data in the literature on how the scar tissue which develops after anterior and/or posterior colpotomy will react during vaginal delivery. We present a patient who had successfully delivered after (vNOTES) surgery. This shows that clinicians do not need to choose cesarean delivery without obstetric reason in patients who have undergone vNOTES surgery.