ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
OLGU SUNUMLARI

Epizyotomi Skarında Endometriozis: Olgu Sunumu
Endometriosis in an Episiotomy Scar: Case Report
Received Date : 29 Jan 2018
Accepted Date : 05 Mar 2018
Doi: 10.24074/tjrms.2018-59935 - Makale Dili: EN
TJRMS 2018;2(1):30-4
ÖZET
Endometrial stroma ve glandların uterus kavitesi dışında yerleşmesine endometriozis denir. Bu çalışmamızda oldukça nadir görülen perineal endometriozisli bir olgunun özellikleri sunulmuştur. Perineal bölgede üç aydır ağrı şikayeti olan 35 yaşında kadın hasta hastanemize başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde ele gelen sertlik nedeni ile olguya ultrason (USG) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) uygulandı. MRG`de fistül traktı ile uyumlu olan lezyonun eksizyon materyalinde endometriozis ile uyumlu histopatolojik görünüm izlendi. Endometriozisin perineal bölgede nadir görülmesi ve klinikte perineal fistül ve maligniteleri taklit etmesi nedeni ile ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken bir durumdur.
ABSTRACT
Endometriosis is defined as the presence of endometrial stroma and glands outside the uterine cavity. It is a chronic disease found most commonly in women of reproductive age. In this study, we present a rare case of endometriosis which presented as a mass in the episiotomy scar tissues. A 35-year-old female patient was referred to our clinic with a complaint of painful swelling in the perineal region since 3 months. During physical examination, we palpated a painful mass and performed ultrasonography (USG) and magnetic resonance imaging (MRI) which revealed a fistula tract. The mass was surgically resected and the histopathologic examination of the mass confirmed perineal endometrioma in an episiotomy scar.