ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
OLGU SUNUMLARI

Fantom HCG ve Adneksiyel Kitlenin Yönetimi
Phantom HCG and Adnexial Mass Management
Received Date : 18 Jan 2017
Accepted Date : 27 Apr 2017
Doi: 10.24074/tjrms.2017-54857 - Makale Dili: TR
TJRMS 2017;1(2):120-2
ÖZET
Gebelik olmaksızın yüksek beta hCG (βHCG) değerleri pseudohipergonadotropinemi’ veya ‘fantom hCG’ olarak tanımlanır. İnsidansı 1/1000 ila 1/10000 arasındadır. Bu yanlış pozitif sonuçların yönetimde karışıklığa, gereksiz tedavilere neden olabilir. Bu olgu sunumunda βHCG değerleri ile takip edilen, endometrial biyopsi ile ektopik gebelik tanısı konulan takipte metotreksata (mtx) cevap vermeyen, eşlik eden adneksiyel kitle sebebi ile laparoskopi yapılan bir olgu tartışılmıştır. Sekonder amenore ile kliniğimize başvuran 25 yaşında nulligravid hastanın değerlendirmesinde βHCG değeri 177 mIU/mL olarak saptandı.
ABSTRACT
The only known function of human chorionic gonadotropin (hCG) is to release progesterone and estrogen from the overlying corpus luteum in the first trimester of pregnancy. Rarely false positive βHCG values due to presence of heterophilic antibodies that mimic either proteolytic enzymes or hCG have been reported in the literature which is called 'pseudohipergonadotropinemia' or 'phantom hCG'. The incidence is between 1/1000 and 1/10000. These false positive results may lead to unnecessary treatment. In this case report, management of a 25 year old woman with phantom HCG who was operated for ectopic pregnancy and adnexial mass was discussed.