ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
OLGU SUNUMLARI

Fertilite İstemi Olan 46,XY Gonadal Disgenezi (Swyer Sendromu): Geç Tanı Almış Bir Olgu Sunumu
46,XY Gonadal Dysgenesis (Swyer Syndrome): A Case Report with Late Diagnosis
Received Date : 15 Jul 2018
Accepted Date : 15 Oct 2018
Doi: 10.24074/tjrms.2018-61849 - Makale Dili: EN
TJRMS 2018;2(3):120-3
ÖZET
Bu makalede geç tanı almış swyer sendromlu olgunun yönetimi ve fertilite isteminin değerlendirilmesi sunulmuştur. 31 yaşında, 3 yıllık evli, G0P0, ek hastalığı olmayan hasta hipoglisemik atak ile endokrinoloji polikliniğine başvurduğunda hastaya hipofizer yetmezlik tanısı kondu. Hastanın jinekolojik öyküsünde; 13 yaşında adet görememe şikayetiyle jinekoloji polikliniğine başvurduğu ve hala kullanmakta olduğu hormon replasman tedavisi başlandığı, primer amenoreye yönelik tahlil yapılmadığı öğrenildi. Hastaya yapılan tetkikler sonucunda swyer sendromu tanısı kondu ve gonadektomi planlandı. Bilateral laparoskopik salpenjektomi ve gonadektomi uygulandı. Hastanın hormon replasman tedavisine devamı önerildi. Gebelik istemi olan hastaya literatürde oosit donasyonu ile sağlıklı doğum ile sonuçlanmış örnekler olduğu anlatıldı.
ABSTRACT
The objective of this article is presenting the management of a case with late diagnosis of swyer syndrome and to evaluate the fertility request. A 31years old woman, married for 3years, G0P0 was diagnosed with pituitary insufficiency when she was admitted to the endocrinology clinic for hypoglycemia. The patient was consulted to the gynecology polyclinic with the complaints of not menstruating at the age of 13 and she was started hormone replacement therapy(HRT) that she is still using. No further analysis was performed for primer amenorrhea. After analysis; the patient was diagnosed with swyer syndrome and planned for gonadectomy. Bilateral salpengectomy and gonadectomy were performed. The patient was recommended to continue HRT. Patient with pregnancy request was explained that there were cases of healthy births with oocyte donation in the literature.