ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
DERLEMELER

Her Yönüyle Ovarian Hiperstimülasyon Sendromu
All Aspects of Ovarian Hyperstimulation Syndrome
Received Date : 21 Dec 2016
Accepted Date : 30 Dec 2016
Doi: 10.24074/tjrms.2016-54247 - Makale Dili: TR
TJRMS 2017;1(1):59-65
ÖZET
Ovarian hiperstimülasyon sendromu, ovulasyon indüksiyonu yapılan yardımcı üreme tekniklerinin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkabilmektedir.Kendini sınırlayan hafif hastalık olarak ortaya çıkabileceği gibi hayati tehlikeye yol açabilen kritik bir hastalık olarak da ortaya çıkabilmektedir. Üreme tıbbi ile uğraşan hekimlerin bu sendromun tanı ve yönetiminin yanı sıra bunun önlenmesi için gereken önleyici stratejiler konusunda da derinlemesine bilgi sahibi olması gerekir. Bu derlemede ovarian hiperstimülasyon sendromu, her yönü ile ayrıntılı bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır.
ABSTRACT
Ovarian hyperstimulation syndrome can occur as a complication of assisted reproductive techniques that use ovulation induction. It can present either as a self-limiting or a life –threatening disease. Physicians who work in reproductive medicine should have wide knowledge in the diagnosis, management