ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
DERLEMELER

İn Vitro Fertilizasyonun Embriyo Transferi ve Oosit Pick Up Kaynaklı Komplikasyonları
Embryo Transfer and Oocyte Pick Up Related Complications of In Vitro Fertilization
Received Date : 10 Mar 2017
Accepted Date : 02 May 2017
Doi: 10.24074/tjrms.2017-55677 - Makale Dili: TR
TJRMS 2017;1(2):112-5
ÖZET
İn vitro fertilizasyon, uzun yıllardır uygulanan en gözde yardımcı üreme tekniklerinden biridir. Her ne kadar yıllar geçtikçe teknikleri üzerinde ufak değişimler yapılmış olsa da tüm prosedür ana hatları ile; gonodotropin uygulanması ile overlerin stimüle edilmesi ardından oositlerin transvaginal ultrason eşliğinde toplanması ve embryonun transservikal bir kataterle kaviteye transfer edilmesinden oluşur. Her basamağın kendine has riskleri mevcuttur. Minimal de olsa invaziv girişimler olan oosit toplanması (OPU) ve embryo transferi (ET) aşamaları kanamadan enfeksiyona ya da kullanılan cerrahi araçlarla ilişkili komşu organ hasarlarına kadar geniş bir yelpazede komplikasyonlara yol açabilir. Bu derlemede karşılaşabilinecek komplikasyonlara ve bunlarla baş etme yollarına değinmeyi amaçladık.
ABSTRACT
In vitro fertilization is one the most popular options of all assisted reproductive techniques. Even though there have been a lot of changes and improvements all over the years the main steps of the procedure is still similar ; such as ovarian stimulation by gonadotrophins, retrieval of oocytes from the ovaries under transvaginal ultrasound guidance and intracaviter transfer of embryos by a transcervial catheter. All steps have their own risks. However, they are minimal invasive procedures there is still a wide angel of risks from bleeding to infections or adjacent organ injuries. In this review we aimed to underline the most common complications and also the ways of dealing with them all.