ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
OLGU SUNUMLARI

Postpartum Tubo-Over Apsesinin Transvajinal Drenajı: Olgu Sunumu
Transvaginal Drainage of a Postpartum Tubo-Ovarian Abscess: A Case Report
Received Date : 26 Sep 2023
Accepted Date : 14 Feb 2024
Available Online : 19 Feb 2024
Doi: 10.24074/tjrms.2023-99653 - Makale Dili: EN
Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery. 2024;8(1):31-4.
ÖZET
Tuboovarian abse, yüksek morbidite ile bağlı olan, pelvik inflamatuar hastalığın önemli bir lomplikasyonudur. Tubo ovarian abse nadir görülen bir hastalık olmadığı halde teşhis konulması güçlük getirebilir. Kadın doğum bölümünde yüksek kullanımı göz önüne alındığında, önemli jinekelojik ve obstretik hastalıkları kontrol etmek adına, transvajinal ultrasonun tanı ve tedavi değerini anlamak gerekir. Bu yayının amacı sezaryen geçiren doğum sonrası bir hastada transvajinal ultrason eşliğinde yapılan TOA abse aspirasyonunu detayları adımlarla tarif etmektir. Genel anlamda bu prosedür laparoskopi ve laparotomik cerrahi tedaviler için bir alternatiftir ve terapötik strateji olarak standardize edilebilir.
ABSTRACT
A significant and most morbidly related consequence of pelvic inflammatory illness is tubo-ovarian abscess. Although tubo-ovarian abscesses are not unusual, diagnosing it might not be easy. Given the frequent use of ultrasound imaging in gynecology and obstetrics, it is crucial to comprehend the diagnostic and therapeutic utility of transvaginal ultrasound in the treatment of major gynecologic illnesses. This article's goal is to provide a thorough description of each step involved in doing transvaginal adnexal abscess drainage in a postpartum patient who underwent a cesarean section. In general, it is proposed that this treatment is a good substitute for laparoscopic or laparotomic surgery, which may be standard as a therapeutic approach.
REFERANSLAR
  1. Gradison M. Pelvic inflammatory disease. Am Fam Physician. 2012;85(8):791-6.
  2. Silva F, Castro J, Godinho C, Gonçalves J, Ramalho G, Valente F. Minimally invasive approach of tubo-ovarian abscesses. Rev Bras Ginecol Obstet. 2015;37(3):115-8. [Crossref]  [PubMed] 
  3. Zeger W, Holt K. Gynecologic infections. Emerg Med Clin North Am. 2003;21(3):631-48. [Crossref]  [PubMed] 
  4. Lee DC, Swaminathan AK. Sensitivity of ultrasound for the diagnosis of tubo-ovarian abscess: a case report and literature review. J Emerg Med. 2011;40(2):170-5. [Crossref]  [PubMed] 
  5. Lareau SM, Beigi RH. Pelvic inflammatory disease and tubo-ovarian abscess. Infect Dis Clin North Am. 2008;22(4):693-708. [Crossref]  [PubMed] 
  6. Teisala K, Heinonen PK, Punnonen R. Transvaginal ultrasound in the diagnosis and treatment of tubo-ovarian abscess. Br J Obstet Gynaecol. 1990;97(2):178-80. [Crossref]  [PubMed] 
  7. Aboulghar MA, Mansour RT, Serour GI. Ultrasonographically guided transvaginal aspiration of tuboovarian abscesses and pyosalpinges: an optional treatment for acute pelvic inflammatory disease. Am J Obstet Gynecol. 1995;172(5):1501-3. [Crossref]  [PubMed] 
  8. vanSonnenberg E, D'Agostino HB, Casola G, Goodacre BW, Sanchez RB, Taylor B. US-guided transvaginal drainage of pelvic abscesses and fluid collections. Radiology. 1991;181(1):53-6. [Crossref]  [PubMed] 
  9. Gjelland K, Ekerhovd E, Granberg S. Transvaginal ultrasound-guided aspiration for treatment of tubo-ovarian abscess: a study of 302 cases. Am J Obstet Gynecol. 2005;193(4):1323-30. [Crossref]  [PubMed] 
  10. Goje O, Markwei M, Kollikonda S, Chavan M, Soper DE. Outcomes of Minimally Invasive Management of Tubo-ovarian Abscess: A Systematic Review. J Minim Invasive Gynecol. 2021;28(3):556-564. [Crossref]  [PubMed]