ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
DERLEMELER

Temel İnfertilite Araştırmaları Nasıl Olmalıdır?
How Basic Infertility Research Should Be?
Received Date : 22 Dec 2016
Accepted Date : 13 Mar 2017
Doi: 10.24074/tjrms.2016-54252 - Makale Dili: TR
TJRMS 2017;1(2):104-11
ÖZET
İnfertilite bir çiftin, düzenli, korunmasız, vajinal ilişkiye rağmen bir yıl içinde doğal yollardan gebe kalamaması olarak tanımlanır. Yaklaşık olarak her altı çiftten birini etkiler. Klinisyenler, temel infertilite testlerinin ne olduğunu ve ne zaman yapılması gerektiğini bilmeliler. İnfertil çiftin değerlendirilmesi genelde 12 ay sonra başlar, ancak bazı durumlarda değerlendirme 6 ay içinde veya hemen yapılmalıdır. Bu derlemenin amacı temel infertilite testlerini ve bu testlere ne zaman başlanması gerektiğini açıklamaktır.
ABSTRACT
Infertility is defined as inability of a couple to conceive naturally after one year of regular unprotected vaginal intercourse. It pproximately affects the one couple in six. The clinicians should know the basic infertility tests and when these test will be performed. Evaluation of the infertile couple usually starts after 12 months, however; in some situations, it should be started immediately or earlier than 12 months. The aim of this review to identify what the basic infertility tests are and when these tests should be performed.