ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

Jinekoloji ve Obstetrik Alanında En Çok Atıf Alan Bilimsel Yayınların Bibliyometrik Analizi: Türk Yazarlara ve Üreme Tıbbına Odaklı 10 Yıllık Değerlendirme (2013-2022)
Bibliometric Analysis of Top-Cited Scientific Publications in Gynecology and Obstetrics: A 10-Year Review (2013-2022) with a Focus on Turkish Authorship and Reproductive Medicine
Received Date : 13 Aug 2023
Accepted Date : 16 Aug 2023
Available Online : 31 Aug 2023
Doi: 10.24074/tjrms.2023-99059 - Makale Dili: EN
TJRMS. 2023;7(2):43-8
ÖZET
Amaç: Bibliyometrik analiz, Jinekoloji ve Obstetrik dahil olmak üzere çeşitli tıp alanlarındaki araştırma eğilimlerini anlamak için yararlı bir yöntem haline gelmiştir. Bu çalışmada, 2013-2022 yılları arasında Jinekoloji ve Obstetrik alanında üreme tıbbına odaklanmış ve Türkiye'den en az bir araştırmacının yazar olarak yer aldığı en çok atıf alan 100 bilimsel yayının bibliyometrik analizi yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya dahil edilen yayınların belirlenmesi için Web of Science indeksleri kullanıldı. Makalelerin genel kapsamını ve araştırma alanlarını değerlendirmek için anahtar kelime ve dendrogram analizleri, konu kümeleri ve kümeler arası bağlantılar incelendi. Bulgular: En çok atıf alan 100 yayın, 32 farklı kaynakta yayınlanmıştı. Bu makaleler tarafından atıfta bulunulan toplam referans sayısı 5840 olup, yayınların %49'unda uluslararası işbirliğine rastlanmıştır. En fazla atıf alan yayınlara sahip önde gelen kurumlar Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi olmuştur. Koronavirüs pandemisi, jinekolojik maligniteler ve cerrahi sonuçlarla ilgili çalışmalar ana temaları oluştururken, in-vitro fertilizasyon teknikleri, kriyoprezervasyon, oto-transplantasyon ve hormon çalışmaları motor temalar olarak ortaya çıkmıştır. Sonuç: Bu çalışma Jinekoloji ve Obstetrik alanındaki yayın eğilimleri ve araştırma üretkenliği hakkında değerli bilgiler sağlamıştır. Çalışma aynı zamanda in-vitro fertilizasyon teknikleri ve hormon çalışmaları gibi belirli alanlardaki araştırmaların en çok yayın yapılan alanlar olduğunu da vurgulamıştır.
ABSTRACT
Objective: Bibliometric analysis has become a useful tool for understanding research trends in various medical fields. This study aimed to conduct a bibliometric analysis of the top-cited 100 scientific publications in Obstetrics and Gynecology between 2013-2022, in which a researcher from Turkey was listed as an author, and to evaluate the focus on reproductive medicine. Material and Methods: The Web of Science indexes were used to identify the publications, and the Bibliometrix package of R statistical software was used for the analysis. Keyword and dendrogram analyses, subject sets, and inter-cluster linkages were used to evaluate the overall scope and research areas of the articles. Results: The top-cited 100 publications were published in 32 different sources. The total number of references cited by these manuscripts was 5840. International collaboration was found in 49% of these publications. The leading institutions with the highest number of most-cited publications were Akdeniz University, Istanbul University, and Hacettepe University. Core themes included studies on the Coronavirus pandemic, gynecological malignancies, and surgical outcomes, while in-vitro fertilization techniques, cryopreservation, auto-transplantation, and hormone studies emerged as motor themes. Conclusion: The analysis provided valuable insights into the publication trends and research productivity in the field of Gynecology and Obstetrics. The study also highlighted the research in certain areas, such as in-vitro fertilization techniques and hormone studies. Additionally, the collaboration networks demonstrated the importance of international collaboration in advancing research in this field.
REFERANSLAR
  1. Guler AT, Waaijer CJ, Palmblad M. Scientific workflows for bibliometrics. Scientometrics. 2016;107:385-98. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
  2. Karanatsiou D, Misirlis N, Vlachopoulou M. Bibliometrics and altmetrics literature review. Performance Measurement and Metrics. 2017;18(1):16-27. [Crossref] 
  3. Gasparyan AY, Nurmashev B, Yessirkepov M, Udovik EE, Baryshnikov AA, Kitas GD. The Journal Impact Factor: Moving Toward an Alternative and Combined Scientometric Approach. J Korean Med Sci. 2017;32(2):173-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
  4. Fertility and Sterility Journal. (24.07.2023). Available from: [Link] 
  5. Human Reproduction Journal.(24.07.2023). Available from: [Link] 
  6. Maturitas Journal.(24.07.2023) Available from: [Link] 
  7. Reproductive Biomedicine Online Journal.(24.07.2023). Available from: [Link] 
  8. Publications in Gynecology and Obstetrics Field; (24.07.2023). Available from: [Link] 
  9. The Lancet Infectious Diseases. The COVID-19 infodemic. Lancet Infect Dis. 2020;20(8):875. [Crossref]  [PubMed]